گروه تولیدی چرخش

You Have 1 Item in your Cart. Price is $199

چرخ 2.5 ثابت زیرچمدانی

چرخ 2.5 ثابت زیرچمدانی

چرخ چمدانی 20 تا 30 کیلوگرم بار تحمل میکند و در بازار به نام چرخ چمدانی معروف است.
از این چرخ میتوان در چمدان و کشو و  تخت خواب و ..... غیره استفاده کرد.


تگ های مطلب :
چرخ 2.5 ثابت زیرچمدانی