گروه تولیدی چرخش

You Have 1 Item in your Cart. Price is $199

چرخ طوسی

چرخ طوسی

چرخ های طوسی به صورت ترمزدار و بدون ترمز و ثابت در قطرهای 75-100-125


 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


تگ های مطلب : چرخ بیمارستانی, چرخ فرغونی, چرخ داربستی, چرخ پلی ارتان, چرخ پلی امید, چرخ دایکاست, چرخ فروشگاهی, چرخ دستی, گاری حمل بار, چرخ مشکی ورقی, چرخ نارنجی
چرخ طوسی