گروه تولیدی چرخش

You Have 1 Item in your Cart. Price is $199

چرخ یخچالی ( پایه یخچالی )

چرخ یخچالی ( پایه یخچالی )

این چرخ با کوتاه کردن پایه برای جابجا شدن مورد استفاده قرار میگیرد و برای ثابت ماندن پایه را بللند میکنیم 


تگ های مطلب : چرخ یخچالی, پایه یخچالی, چرخ ارزان, چرخ باکیفیت, چرخ فروشگاهی, چرخ ترمزدار, چرخ پلی ارتان, چرخ بیمارستانی
چرخ یخچالی ( پایه یخچالی )