گروه تولیدی چرخش

You Have 1 Item in your Cart. Price is $199

چرخ بیمارستانی کاوردار

چرخ بیمارستانی کاوردار

از چرخ تمام پلاستیک بیمارستانی معمولا در مراکز پزشکی و بیمارستانها مورد استفاده قرار می گیرند. این چرخ ها بی صدا و کم ترین سایش را دارند و روی کف کار خط نمی اندازند .
این چرخ هنگام ساکن بودن کمترین لرزش دارند و معولا برای تخت های بینمارستانی ، برانکارد و.. مورد استفاده قرار می گیرد.


تگ های مطلب :
چرخ بیمارستانی کاوردار